Καλώς Ήρθατε στο έργο R.E.MIND

Το έργο RE.MIND θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να αναγνωρίσουν την επιχειρηματικότητα ως «διαδικασία» και όχι ως «τελικό σημείο». Ως εκ τούτου, αντί να σκέφτονται την επιχειρηματικότητα ως «πώς να διευθύνεις μια επιχείρηση», το έργο στοχεύει στο να σκέφτονται την έννοια της επιχειρηματικότητας ως «πώς να αναπτύξεις ένα ευρύ σύνολο ικανοτήτων» που να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ζωής.

Παραδοτέο 1

Μοντέλο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για ΜΜΕ στην Κοινωνική Οικονομία 

Παραδοτέο 2

Web App για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας

Παραδοτέο 3

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

Παραδοτέο 4

Πρόγραμμα Κατάρτισης ΜΜΕ Κοινωνικής Οικονομίας

Εταίροι

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive