Welcome to the R.E.Mind Project

Prosjektet RE.Mind skal hjelpe elever med å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og verktøy til å gjenkjenne entreprenørskap som en “”prosess”” snarere enn et “”mål””. Prosjektet tar derfor sikte på å utvikle en løsning som kan skape et konseptuelt skifte fra å tenke entreprenørskap som “”hvordan drive en bedrift”” til “”hvordan utvikle et bredt sett med kompetanse”” som gjelder i alle områder av livet.

Prosjektresultat 1

Entrepreneurial Skills Model for SMEs in Social Economy

Prosjektresultat 2

RE.Mind Web App for the Entrepreneurial Mindset Evaluation

Prosjektresultat 3

Training Notebook

Prosjektresultat 4

Training Programme for Social Economy SMEs

Partnere

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive