Partnere

Spir leverer fagopplæring og bistår folk med å finne riktig jobb. Enten det handler om kompetanseheving, kvalifisering eller å utvikle karriereferdigheter er vi din lokale og erfarne venn langs veien. Vi fokuserer på fremtiden og utdanner fagfolk samfunnet trenger. Aksjeeier er Oslo kommune og vi er godkjent tiltaksleverandør for NAV

Innovation Hive er en privat ideell organisasjon lokalisert i Hellas, spesialisert på forsknings- og innovasjonsområder. Våre handlinger tar sikte på å styrke det økonomiske og sosiale samholdet i europeiske samfunn, mens vårt mål er å finne løsninger på de nye innovasjonsutfordringene, oppnå vekst, bærekraft og maksimere innvirkningen på samfunnet.

GEINNOVA er eksperter på utvikling og gjennomføring av europeiske prosjekter, samt regionale og nasjonale prosjekter. Vi tilbyr konsulenttjenester, redaction, support, kvalitetskontroll, administrative formaliteter, søk etter samtaler, økonomisk begrunnelse.

Exeo Lab er et multivalent, fleksibelt ungt selskap som ser for seg et bærekraftdrevet samfunn. Exeo Lab jobber for å demonstrere at lokal utvikling er nøkkelen til å tiltrekke seg prosjekter, ferdigheter, muligheter og nettverk for samfunnsvekst.

Elidea har en rik 14 års historie, og tilbyr coaching, myk ferdighetstrening, rekruttering og utvelgelse, vurderingssenter, organisasjonsveiledning og stressrisikovurdering .

GIP FIPAN er en offentlig interessegruppe for profesjonell opplæring og integrasjon. Vårt offentlige byrå består av ekspertkonsulenter innen opplæring, forretningsrådgivning, validering av ervervet erfaring, støtte og personalledelse.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive