Prosjekt

Project Description

Den “sosiale økonomien” har spilt en viktig rolle i å håndtere og dempe de kort- og langsiktige virkningene av covid-19-krisen på økonomien og samfunnet. På kort sikt har sosiale entreprenører bidratt til at vi har kommet oss gjennom krisen ved å tilby innovative løsninger som tar sikte på å styrke offentlige tjenester. På lang sikt kan sosiale entreprenører bidra til å omforme økonomien etter krisen ved å fremme inkluderende og bærekraftige økonomiske modeller. Nå mer enn noen gang er det nødvendig å møte endring med et vell av gründerferdigheter og -tankesett. Nøkkelen blant disse er å etablere en mer innflytelsesrik kultur for entreprenørskap og “”entreprenørskapstanker”” hos europeiske borgere, spesielt unge mennesker. Utdanning og opplæring er viktige drivere i denne prosessen. Alle elever bør ha tilgang til utdanning og opplæring i entreprenørskap, som kan tilbys i flere former og på alle utdanningsnivåer. Prosjektet RE.Mind skal hjelpe elever med å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og verktøy til å gjenkjenne entreprenørskap som en “”prosess”” snarere enn et “”mål””. Prosjektet tar derfor sikte på å utvikle en løsning som kan skape et konseptuelt skifte fra å tenke entreprenørskap som “”hvordan drive en bedrift”” til “”hvordan utvikle et bredt sett med kompetanse”” som gjelder i alle områder av livet. Prosjektet har som ambisjon å synliggjøre entreprenørskap i skolens læreplaner, og støtte lærere og veiledere i å anvende hensiktsmessige metoder for å identifisere, analysere og utvikle entreprenørskapsferdigheter hos yrkesfgaelever og lærlinger. Prosjektet fokuserer på å få den rette kombinasjonen av teoretiske og praktiske komponenter og å fjerne barrierene mellom næringslivet og utdanningsverdenen.”

Impact

Nedstengningen som følge av pandemien har vært en belastning på alle medlemslandene i EU, og av denne grunn er vi overbevist om at å investere ressurser i å lage et program som utvikler en gründertankegang gjennom et digitalt verktøy vil gi fordeler på ulike nivåer og til våre målgrupper. Ved å involvere elever og lærlinger i ikke-formelle utdanningsaktiviteter, forventes de å utvikle en dypere forståelse og en tverrfaglig kompetanse. Videre er det et mål å tilegne seg «entreprenørskapstankegangen» slik at man kan vokse som ansvarlige borgere og være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Takket være støtten fra de digitale teknologiene, vil studentene bli utfordret til å uttrykke sitt kreative potensial, evne til å samhandle og kommunisere i både virkelige og virtuelle sammenhenger.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive