Nyheter

Å styrke VET-studenter med ferdigheter innen sosialt entreprenørskap

HVORDAN TRENE MYKE FERDIGHETER? LA DEG INSPIRERE AV POPULÆRE UTDANNINGSMETODER OG TILNÆRMINGEN TIL KOLLEKTIV INTELLIGENS!

4. nyhetsbrev

3. nyhetsbrev

2. nyhetsbrev

Proaktivitet: ikke bare en enkel myk ferdighet

Risikobærer i samfunnsøkonomisk sammenheng

Viktigheten av å gi tillit til en ny generasjon gründere

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive