Project Results

PR1: Entrepreneurial skills Model for SMEs in social economy

 

Learn More...

Kompetansemodellen med entreprenørskapsferdigheter vil definere hvilken kompetanse som er viktig for å utvikle godt entreprenørskap. Hovedmålet er å designe og utvikle en felles modell mellom skoler og bedrifter som skal støtte og inspirere til handling for å forbedre entreprenørskapsferdigheter.Målet med R1 er å tilby en integrert mal med verktøy og retningslinjer for å hjelpe elevene med å utvikle entreprenørskap-tankesett og ferdigheter, som kan hjelpe dem med å uttrykke sine talenter, spesielt i servicesektoren.

PR2: REMIND web app for the Entrepreneurial mindset evaluation

 

Learn More...

Dette prosjektresultatet vil ende opp i en app som skal fungere som et selvevalueringsverktøy for yrkesfaglige elever.Appen skal hjelpe elevene med å gjenkjenne hva de kan gjøre for å bli mer effektive og entreprenørtenkende i sitt arbeid, og dermed også mer attraktive som arbeidstakere. Selvevalueringsverktøyet vil bli utformet som et spill og vil ha en utforming som er tilpasset personer med lærevansker. Appen vil være selvadministrert og har som hensikt å måle, forbedre og utvikle et entreprenørskap-tankesett hos yrkesfagelever ved å måle mestringsnivået av ferdighetene definert i PR1 "Entreprenørskapsmodellen".

PR3: Training Notebook

 

Learn More...

I dette prosjektresultatet vil det bli utviklet en notatbok som skal fungere som et sentralt støtteverktøy for læreren i implementeringen av undervisningsmateriellet til prosjektet. Mer presist, vil det ta sikte på å gi lærere en omfattende ressursbank som inneholder alt fra pedagogisk tilnærming og de entreprenørske "soft skills" som vektlegges, veiledning i rollen som tilrettelegger, samt støttemateriell for evaluering av elevene. Notatboken tar sikte på å sikre at læreren har alle de nødvendige verktøyene for å handle i samsvar med prosjektmålene.

PR4: Training programme for social economy SMEs
 
Learn More...

Dette prosjektresultatet skal resultere i brukervennlige og nettbaserte opplæringsmoduler. Det skal være et verktøy som vil være fleksibelt og tilpasningsdyktig og overførbart til de ulike europeiske SMB. Modulene vil inneholde alt nødvendig materiale som trengs for å legge til rette for, og å stimulere til kunnskapsskapning og erfaringsutveksling hos elever og trenere slik at man oppnår et mangfold av ferdigheter og kompetanser.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive