Viktigheten av å gi tillit til en ny generasjon gründere

Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) møter ungdom (18–30 år) flere betydelige hindringer for å kunne etablere en virksomhet. I perioden 2014–2018 var det mindre sannsynlig at ungdom i EU trodde at de hadde kunnskapen og evnene som er nødvendige for entreprenørskap enn voksne (38,7 prosent mot 44,5 prosent for voksne). Innenfor denne tidsperioden mente 44,5 prosent av unge mennesker i EU at frykt for å mislykkes var en stor barriere for entreprenørskap. Dette er høyere enn for OECD-land der prosentandelen er lik 39,2 %.

 

Blant de unge i EU er de mest trygge på egne entreprenørskapsferdighter i Romania (50,1 %) og Latvia (50,6 %), mens andelen er lavere i andre land som Danmark (25,6 %). Disse forskjellene forklares hovedsakelig av den sosiale holdningen til entreprenørskap i hvert land, samt hvor godt entreprenørskap har blitt forankret i det offisielle utdanningssystemet.

Derfor er det viktig å gi ungdom selvtillit til å starte en ny bedrift ved å gi dem de nødvendige ferdighetene og ved å skape en entreprenørånd i seg selv. Dette er ambisjonen til R.E.Mind-prosjektet; å støtte lærere og veiledere i å gi opplæring til elever og lærlinger i entreprenørskap, og ikke minst etablere et tankesett der man ser positivt på entreprenørskap. Noe som vil kunne ha mange fordeler dem det gjelder.

Hvis du ønsker mer informasjon om R.E.Mind-prosjektet kan du finne det på nettsiden vår her: https://remind-project.eu/

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive
Skip to content