Η σημασία της παροχής εμπιστοσύνης σε μία νέα γενιά επιχειρηματιών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι νέοι (18-30 ετών) αντιμετωπίζουν διάφορα σημαντικά εμπόδια που αποτελούν εμπόδιο για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Πράγματι, κατά την περίοδο 2014-2018, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λιγότερο πιθανό από τους ενήλικες να πιστεύουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για επιχειρηματικότητα (38,7% έναντι 44,5% για τους ενήλικες). Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική περίοδο, το 44,5 τοις εκατό των νέων στην ΕΕ πίστευε ότι ο φόβος της αποτυχίας αποτελούσε εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το ποσοστό για τα κράτη του ΟΟΣΑ, όπου το ποσοστό είναι ίσο με 39,2%.

 

Μεταξύ των νέων στην ΕΕ, οι πιο σίγουροι για τις επιχειρηματικές τους ικανότητες είναι οι Ρουμάνοι (50,1%) και οι Λετονοί (50,6%), ενώ το ποσοστό είναι μικρότερο σε άλλες χώρες όπως στη Δανία (25,6%). Οι διαφορές αυτές εξηγούνται κυρίως από την κοινωνική στάση των ανθρώπων απέναντι στην επιχειρηματικότητα σε κάθε χώρα, καθώς και από το πόσο έχει εισαχθεί η επιχειρηματική εκπαίδευση στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δώσουμε στους νέους την αυτοπεποίθηση να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και δημιουργώντας τους επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτή είναι η φιλοδοξία του έργου RE.MIND: έχουμε τη φιλοδοξία να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στους μαθητές, παρέχοντάς τους επιχειρηματική κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν μια νοοτροπία με πολλά οφέλη για τους μαθητές.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα RE.MIND, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://remind-project.eu/

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive
Μετάβαση στο περιεχόμενο