Δραστηριοποίηση: όχι μόνο μια απλή ήπια δεξιότητα

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, ακούει κανείς όλο και περισσότερο για τις “μαλακές” και τις “σκληρές” δεξιότητες, έναν συνδυασμό δεξιοτήτων που είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας. Οι ήπιες δεξιότητες ή soft skills θεωρούνται πλέον στρατηγικές γνώσεις και συμπεριφορές για την εκκίνηση μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας, εξίσου σημαντικές πλέον με τις πιο τεχνικές, μετρήσιμες και αντικειμενικά μετρήσιμες.

Εάν οι σκληρές δεξιότητες αποκτώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών και αμβλύνονται, βελτιώνονται, κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι λεγόμενες μαλακές δεξιότητες αφορούν τον τομέα που συνδέεται στενά με την προσωπικότητα, τις στάσεις, τα στυλ επικοινωνίας και το σύνολο των ενσυναισθητικών και εκφραστικών δεξιοτήτων που είναι εγγενείς σε κάθε άτομο. Στην αγορά εργασίας, μεταξύ των δεξιοτήτων που είναι περισσότερο περιζήτητες είναι η ενεργητικότητα.

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, το πλαίσιο Entrecomp υιοθετεί το θέμα της προδραστικότητας στο πλαίσιο των ικανοτήτων που σχετίζονται με τη δράση και την πρωτοβουλία, καθιστώντας την έννοια ρητή σε τρία συγκεκριμένα σημεία:

Έναρξη διαδικασιών που δημιουργούν αξία,

Αντιμετώπιση των προκλήσεων,

Δράση και ανεξάρτητη εργασία για την επίτευξη των στόχων, την τήρηση των προθέσεων και την εκτέλεση των αναμενόμενων καθηκόντων.

Τι είναι η ενεργητικότητα; 

Μπορούμε να ορίσουμε την προδραστικότητα ως την ικανότητα να αναλαμβάνει κανείς δράση ανεξάρτητα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του, εργαζόμενος προσωπικά προκειμένου να αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες και προβλέποντας πιθανά μελλοντικά προβλήματα.

Πώς αναγνωρίζετε ένα ενεργητικό άτομο;

Ενεργεί ενεργά σε καταστάσεις εντοπίζοντας δυνατότητες και ευκαιρίες στο πλαίσιο,

Συμμετέχει στην εκτέλεση των δικών του/της δραστηριοτήτων,

Προτείνει αυθόρμητα ιδέες, παρατηρήσεις, ερμηνείες, λύσεις,

Σκέφτεται έξω από τα συνηθισμένα,

Έχει επίγνωση των ευθυνών του ρόλου του και εργάζεται για να κατανοήσει και να διαχειριστεί τυχόν αποχρώσεις και όρια του ρόλου του,

είναι περίεργος, αναζητά διευκρινίσεις και κάνει ερωτήσεις,

Εργάζεται όχι μόνο για τα τρέχοντα ενδεχόμενα αλλά και σε σχέση με τα μελλοντικά ενδεχόμενα,

βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση ερεθισμάτων και ευκαιριών βελτίωσης για τον εαυτό της και την εργασία της.

Τι πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε την ενεργητικότητα;

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης ήπιας δεξιότητας δεν είναι εύκολη, καθώς πρόκειται για έναν τρόπο προσέγγισης, μια στάση απέναντι στα πράγματα που απαιτεί κάποια προσπάθεια που δεν είναι ακριβώς άμεση και έμφυτη σε κάθε άτομο. Υπάρχουν, ωστόσο, μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε προκειμένου να βελτιώσετε την προδραστικότητα.  Για παράδειγμα, το να δίνουμε επαρκή χώρο για προβληματισμό, να σκεφτόμαστε τυχόν κρίσιμα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν ή απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να παρεμβληθούν μέσα σε μια νέα κατάσταση και να μελετάμε τις κατάλληλες κινήσεις για να τα αποφύγουμε, να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και έτσι να τα αποτρέψουμε. Ομοίως, θα μπορούσε κανείς να μάθει να εκπαιδεύεται περισσότερο στη διαχείριση προβλημάτων και στην επίλυση προβλημάτων και στην αποδοχή κινδύνων, εκπαιδεύοντας τον εαυτό του σε πιο λεπτομερή περιοδικό σχεδιασμό και αξιολόγηση της εργασίας του θέτοντας στόχους και προτεραιότητες.

Τέλος, το να είναι κανείς ενεργητικός σημαίνει επίσης ότι αναλαμβάνει καθήκοντα που δεν είναι μεγαλύτερα από τις δικές του ικανότητες ή το δικό του έργο: ένα ενεργητικό άτομο δεν υπομένει παθητικά την πρωτοβουλία των άλλων και δεν περιμένει από άλλους να αποφασίσουν ή να δράσουν πριν από αυτόν ή στη θέση του.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive
Μετάβαση στο περιεχόμενο