Διπλή μάθηση για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σας στον τομέα της επιχειρηματικότητας

Το R.E.MIND θα αποτελείται από τρεις ξεχωριστές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Τη δημιουργία μιας φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής ενότητα. Αυτή έχει στόχο να να διευκολύνει την απόκτηση ήπιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο την τόνωση της γνώσης δημιουργίας και ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να επιτευχθεί μια ποικιλομορφία δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας τόσο στους σπουδαστές όσο και στους εκπαιδευτές.

 

Επιπλέον, οι ενότητες παρακολουθούνται για τους φοιτητές με πρακτική άσκηση προκειμένου να εφαρμόσουν διπλή μέθοδο μάθησης, επιτρέποντάς τους να εξασκήσουν άμεσα τις γνώσεις τους καθώς και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, πριν και μετά από αυτές τις δύο δραστηριότητες, οι φοιτητές θα προχωρήσουν σε αυτοαξιολόγηση προκειμένου να αξιολογήσουν και να απεικονίσουν την πρόοδό τους. Ως εκ τούτου, όλοι οι εταίροι του έργου συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα, καθώς τα αποτελέσματα θα εμπλουτιστούν μέσω της ενεργού συνεργασίας, της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την κατάσταση και τις απαιτήσεις στις διάφορες χώρες της εταιρικής σχέσης.

 

Έτσι, όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι φιλικό προς το χρήστη για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την αυτόνομη μάθησης και οι ενότητες, το πρόγραμμα και οι σημειώσεις θα μεταφραστούν στη γλώσσα κάθε εταίρου. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για κάθε σπουδαστή ή/και εκπαιδευτή να αξιοποιήσει στο έπακρο το πρόγραμμα και τις διάφορες δραστηριότητές του, επιτρέποντας περαιτέρω σε όλους τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν

την ευκαιρία να μάθουν νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες. Επιπλέον, η εγγύτητα που παρέχει η πρακτική άσκηση επιτρέπει στους σπουδαστές να βιώσουν από πρώτο χέρι τα μη θεωρητικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας και να θέσουν τις γνώσεις τους σε χρήση, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να αναπτύξουν το δίκτυό τους με πιθανούς μελλοντικούς ενδιαφερόμενους.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive
Μετάβαση στο περιεχόμενο