4η διακρατική συνάντηση εταίρων του έργου R.E.MIND στη Σαραγόσα της Ισπανίας

Στις 21 και 22 Ιουνίου, όλοι οι εταίροι του έργου επανενώθηκαν για την τέταρτη διακρατική συνάντηση του έργου R.E.MIND. Η TPM πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα της Ισπανίας και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου GEInnova, Gestión Estratégica e Innovación με την παρουσία των Innovation hive, SPIROSLO, ExeoLab, GIP FIPAN, Elidea. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, οι εταίροι του έργου συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα προκειμένου να προχωρήσουν από κοινού και να καθορίσουν περαιτέρω ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα του R.E.MIND. 

Έτσι, το TPM ξεκίνησε με τη συζήτηση της διαδικτυακής εφαρμογής PR-2 για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, η οποία παρουσιάστηκε από την GEInnova και την Elidea. Πράγματι, και οι δύο εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο, το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες που συνδέονται με την πλατφόρμα και, επιπλέον, όλοι οι εταίροι έδωσαν τη συμβολή τους για την καλύτερη προσαρμογή της πλατφόρμας και των μεθόδων αξιολόγησής της σε όλους τους μελλοντικούς συμμετέχοντες. Επιπλέον, μετά την παρουσίαση και τις συζητήσεις ακολούθησε η ανασκόπηση του σημειωματάριου του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου Escape game tool kit, το οποίο διαχειρίστηκε και παρουσίασε η GIP FIPAN. Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους της συνάντησης συζητήθηκε η εφαρμογή και η μετάφραση και των δύο τετραδίων καθώς και οι καλύτεροι τρόποι με τους οποίους οι συμμετέχοντες και οι μελλοντικοί συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, είτε πρόκειται για φοιτητές, είτε για οργανισμούς, είτε για ΜΜΕ. Τα επόμενα θέματα της συνάντησης επικεντρώθηκαν περισσότερο στα επόμενα βήματα των έργων R.E.MIND, συζητώντας θέματα όπως το PR-4: Πρόγραμμα κατάρτισης για ΜΜΕ της κοινωνικής οικονομίας, επιτρέποντας την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι διαδικτυακές ενότητες του έργου θα στοχεύουν στην τόνωση της δημιουργίας γνώσεων και της ανταλλαγής εμπειριών για την επίτευξη μιας ποικιλίας δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας στους σπουδαστές ή/και τους εκπαιδευτές.

Τέλος, όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων και στον καθορισμό ημερομηνιών για μελλοντικές δραστηριότητες, όπως πρακτική άσκηση, εκδηλώσεις Multiplier κ.ο.κ.! Αυτή η ΔΜΣ ήταν μια γόνιμη εκδήλωση που επέτρεψε σε όλους τους εταίρους να συνεισφέρουν και να οριστικοποιήσουν τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση του R.E.MIND! Έτσι, το έργο R.E.MIND βρίσκεται σε καλό δρόμο και ανυπομονεί να αρχίσει να βοηθά τους Νέους να βρουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα τους συνδέει με σημαντικούς επιχειρηματικούς φορείς!

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive
Μετάβαση στο περιεχόμενο